โรงงาน BELTON Techology นวนคร

  โรงงาน BELTON นวนคร (ห้อง Clean Room Class 100,000) – งานติดตั้งเครื่อง CHILLER ขนาดทำความเย็น 1,000 Tons – งานติดตั้งเระบบ Chiller Plant ทั้งระบบ – งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (Chilled Water AHU ขนาดทำความเย็นรวม 1,000 Tons) – งานติดตั้ง Chiller Water Piping ทั้งระบบ

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว) – งานออกแบบระบบปรับอากาศ, ระบบระบายอากาศ,ระบบไฟฟา, ระบบประปา งานเครื่องครัว ภายหอง Lab R&D – งานติดตั้งระบบปรับอากาศ (ระบบ SMMS น้ํายา R410A ภายในอาคารเรียนกลางน้ำ) – งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (Splt Type) จํานวน 7 ชุด – งานติดตั้งระบบระบายอากาศภายในหอง Lab R&D – งานติดตั้งทอลมปรับอากาศและระบายอากาศภายในหอง Lab R&D – งานติดตั้งเครื่องครัว Starinless ทั้งหมด ภายในหอง Lab … Continued