บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว) – งานออกแบบระบบปรับอากาศ, ระบบระบายอากาศ,ระบบไฟฟา, ระบบประปา งานเครื่องครัว ภายหอง Lab R&D – งานติดตั้งระบบปรับอากาศ (ระบบ SMMS น้ํายา R410A ภายในอาคารเรียนกลางน้ำ) – งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (Splt Type) จํานวน 7 ชุด – งานติดตั้งระบบระบายอากาศภายในหอง Lab R&D – งานติดตั้งทอลมปรับอากาศและระบายอากาศภายในหอง Lab R&D – งานติดตั้งเครื่องครัว Starinless ทั้งหมด ภายในหอง Lab … Continued