บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)

– งานออกแบบระบบปรับอากาศ, ระบบระบายอากาศ,ระบบไฟฟา, ระบบประปา งานเครื่องครัว ภายหอง Lab R&D

– งานติดตั้งระบบปรับอากาศ (ระบบ SMMS น้ํายา R410A ภายในอาคารเรียนกลางน้ำ)

– งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (Splt Type) จํานวน 7 ชุด

– งานติดตั้งระบบระบายอากาศภายในหอง Lab R&D

– งานติดตั้งทอลมปรับอากาศและระบายอากาศภายในหอง Lab R&D

– งานติดตั้งเครื่องครัว Starinless ทั้งหมด ภายในหอง Lab R&D

– งานติดตั้งระบบเมนไฟฟา ภายในหอง Lab R&D

– งานติดตั้งระบบ Lingting และ Receptacle ภายในหอง Lab R&D

– งานติดตั้งระบบประปา Cold Water, Wast Water ภายในหอง Lab R&D

 

Leave a Reply