โรงงาน BELTON Techology นวนคร

 

โรงงาน BELTON นวนคร (ห้อง Clean Room Class 100,000)

– งานติดตั้งเครื่อง CHILLER ขนาดทำความเย็น 1,000 Tons
– งานติดตั้งเระบบ Chiller Plant ทั้งระบบ
– งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (Chilled Water AHU ขนาดทำความเย็นรวม 1,000 Tons)
– งานติดตั้ง Chiller Water Piping ทั้งระบบ

Leave a Reply