ร้าน AU BON PAIN

ร้าน AU BON PAIN

 

– งานพื้น, งานผนัง ภายในร้านทั้งหมด
– งานทำฝ้า ภายในร้านทั้งหมด
– งานทำเฟอร์นิเจอร์ ภายในร้านทั้งหมด
– งานติดตั้งระบบปรับอากาศ (Chilled Water AHU, Split Type)
– งานติดตั้งระบบระบายอากาศภายในร้านทั้งหมด
– งานติดตั้งท่อลมปรับอากาศและระบายอากาศภายในร้านทั้งหมด
– งานติดตั้งระบบเมนไฟฟ้า ภายในร้าน
– งานติดตั้งระบบ Lingting และ Receptacle ภายในร้าน ทั้งหมด
– งานติดตั้งระบบประปา Cold Water, Wast Water, Hot Water

Leave a Reply