ร้าน AU BON PAIN

ร้าน AU BON PAIN   – งานพื้น, งานผนัง ภายในร้านทั้งหมด – งานทำฝ้า ภายในร้านทั้งหมด – งานทำเฟอร์นิเจอร์ ภายในร้านทั้งหมด – งานติดตั้งระบบปรับอากาศ (Chilled Water AHU, Split Type) – งานติดตั้งระบบระบายอากาศภายในร้านทั้งหมด – งานติดตั้งท่อลมปรับอากาศและระบายอากาศภายในร้านทั้งหมด – งานติดตั้งระบบเมนไฟฟ้า ภายในร้าน – งานติดตั้งระบบ Lingting และ Receptacle ภายในร้าน ทั้งหมด – งานติดตั้งระบบประปา Cold Water, … Continued

โรงงาน BELTON Techology นวนคร

  โรงงาน BELTON นวนคร (ห้อง Clean Room Class 100,000) – งานติดตั้งเครื่อง CHILLER ขนาดทำความเย็น 1,000 Tons – งานติดตั้งเระบบ Chiller Plant ทั้งระบบ – งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (Chilled Water AHU ขนาดทำความเย็นรวม 1,000 Tons) – งานติดตั้ง Chiller Water Piping ทั้งระบบ

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว) – งานออกแบบระบบปรับอากาศ, ระบบระบายอากาศ,ระบบไฟฟา, ระบบประปา งานเครื่องครัว ภายหอง Lab R&D – งานติดตั้งระบบปรับอากาศ (ระบบ SMMS น้ํายา R410A ภายในอาคารเรียนกลางน้ำ) – งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (Splt Type) จํานวน 7 ชุด – งานติดตั้งระบบระบายอากาศภายในหอง Lab R&D – งานติดตั้งทอลมปรับอากาศและระบายอากาศภายในหอง Lab R&D – งานติดตั้งเครื่องครัว Starinless ทั้งหมด ภายในหอง Lab … Continued

โรงแรมวีรันดา รีสอรท แอนด สปา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชบุรี

  โรงแรมวีรันดา รีสอรท แอนด สปา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชบุรี – งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Split Type 150 ชุด ภายในหองชุด, หองโถง, หองครัวของโรงแรม – งานติดตั้งระบบระบายอากาศภายในหองชุด และครัวของโรงแรม – งานติดตั้งทอลมปรับอากาศและระบายอากาศภายในโรงแรมทั้งหมด