บริษัท โฟร์วิงส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีความต้องการรับพนักงานเพื่อรับการขยายงานของบริษัท ในตำแหน่งดังนี้

สวัสดิการ : ค่าล่วงเวลา, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าครองชีพ, ค่าเบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง, ค่าโทรศัพท์, สัมมนาฝึกอบรม, ชุดฟอร์มพนักงาน, ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส), ท่องเที่ยวประจำปี, งานเลี้ยงปีใหม่, กิจกรรมกีฬา,  อื่น ๆ

Foreman

ช่างเทคนิค                                                                                       จำนวน   2   อัตรา

 เพศชาย อายุ 20 – 28 ปี
วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง, อิเล็คทรอนิคส์, ปรับอากาศและทำความเย็น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถตรวจเช็ค แก้ไข ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและห้องเย็น หรือ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 มีความรับผิดชอบสูง เรียนรู้งานได้เร็ว
 ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

 

 

                                                                                                       ลงประกาศวันที่ 31 มีนาคม 2559

 

สามารถส่งหลักฐานการสมัครงานมาได้ที่ ติดต่อ  : ฝ่ายบุคคล  โทร. 02-513-5928   E-mail : yanitsa@dsubsin.com 

เมื่อทางเราได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะทำการติดต่อกลับไปเพื่อเรียกมาสัมภาษณ์